បាត់មុខយូរ! ស្រាប់តែ លោក យុត្ថារា ឆានី ដាក់មួយមាត់ថា មិនខ្លាចទេពស់វែក ខ្លាចបំផុតស្រីពស់វែក ហើយ…

0
389

កាលពីប៉ុន្មានមុននេះ មានអ្នកលេងបណ្តាញសង្គមហ្វេសប៊ុកជាច្រើននាក់ កំពុងតែមានការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំង ទៅនឹង ការបង្ហោះរូបភាពប៉ុន្មានសន្លឹករបស់ តារាសម្តែងជើងចាស់វស្សាលោក យុត្ថារា ឆានី នៅលើគណនីជាផ្លូវការលោក។
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ទន្ទឹមនឹងនេះ ជាមួយរូបភាព ទៅនឹងលោក លោកបានឈរកាន់ពស់ដោយមិនញញើតដៃ ជាមួយស្នាមញញឹម ដ៏ស្រស់សង្ហាក្នុងវ័យ ៤០ប្លាយ ដោយអ្នកឃើញហើយមានការភ័យក៏ដូចជាបានកោតសរសើរចំពោះលោកមិនខ្លាចបែបនេះ។
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​យ៉ាងណមិញ ក្រោមរូបភាពទាំងនេះ ក៏បានងបង្កប់ន័យខ្លឹមសារ បានធ្វើឲ្យមហាជន មានចង្ងល់ជាខ្លាំង ជាមួយសំណេរយ៉ាងខ្លី ជាមួយទៅនឹងពាក្យពេជន៍ចាក់ដោត ដោយតារាសម្តែងរូបនេះ បានលើកឡើងថា៖ មិនខ្លាចទេពស់វែក ខ្លាចបំផុតស្រីពស់វែក!៕

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here