តាអូស្រ្តាលីអាយុ១១១ឆ្នាំ ប្រាប់អោយសុីក្បាលមាន់ជាប្រចាំ ធ្វើអោយអាយុវែង

0
265

លោកDexter Krugerកសិករនៅរដ្ឋឃ្វីនឡែន មានអាយ១១១ឆ្នាំនិង ១២៤ថ្ងៃ(គិតត្រឹមថ្ងៃចន្ទនេះ) ជាបុរសមានអាយុវែងជាងគេបង្អស់នៅអូស្រ្តាលីបានផ្តល់បទសំភាសន៍ជាមួយABC Newsថា«ការបរិភោគសាច់មាន់ យ៉ាងតិចម្តង ក្នុងមួយសប្តាហ៍ គឺជាអាថ៌កំបាំងមួយផ្នែកធ្វើអោយគាត់អាយុវែងដល់បច្ចុប្បន្ន ជាពិសេសហូបក្បាលមាន់»។
ចំណែកកូនប្រុសគាត់អាយុ៧៤ឆ្នាំបានប្រាប់បន្ថែមថា«ការរស់នៅបែបងាយៗ នៅកណ្តាលធម្មជាតិនិងទឹកដីជនបទ ក៏ជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់ធ្វើអោយឪពុកគាត់អាយុវែងដែរ”៕

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here