ធ្វើការមួយអាទឹត្យលើសពី៥៥ម៉ោង មានអត្រាស្លាប់ដោយជំងឹបេះដូងនិងសសៃឈាមខ្ពស់

0
305

លទ្ធផលនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោកនិងអង្គការពលកម្មអន្តរជាតិ ដែលបានចេញផ្សព្វផ្សាយនៅម្សឹលមិញបាននិយាយ​ថា«មនុស្សយើងធ្វើការងារច្រើនលើសពី៥៥ម៉ោងក្នុងមួយសប្តាហ៍ បណ្តាលអោយមានហានិភ័យខ្ពស់នៃការស្លាប់ដោយជំងឹគាំងបេះដូងនិងជំងឹដាច់សសៃឈាមក្នុងខួរក្បាល»។
គេនិយាយថានេះគឺលទ្ធផលនៃការសិក្សាថ្នាក់ពិភពលោកជាលើកដំបូង ដោយរកឃើញថាពិតជាមានមនុស្សស្លាប់ច្រើនមុនអាយុដែលបណ្តាលមកពីធ្វើការច្រើនម៉ោង(៥៥)ពេកក្នុងមួយថ្ងៃ»។

តើមិត្តធ្វើការក្នុងមួយថ្ងៃឬមួយសប្តាហ៍ប៉ុន្មានម៉ោងដែរ?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here