សោកនាដកម្មនៅមន្ទីរពេទ្យឥណ្ឌា៖ គ្រូពេទ្យចាប់រំលោ ភអ្នកជំងឹកូវីដ ធ្វើអោយនាងដាច់ខ្យល់ ស្លា ប់នាពេលបន្ទាប់មក

0
210

វេបសាយDaily Mailផ្សាយនៅថ្ងៃទី១៤ឧសភានេះថាគិលានុប្បដ្ឋាកឥណ្ឌា​ឈ្មោះSantosh Ahirwarអាយុ៤០ឆ្នាំ បានចាប់រំលោភនារីអ្នកជំងឹកូវីដម្នាក់អាយុ៤៣នៅក្នុងមន្ទិរពេទ្យBhopal Memorialកាលពីខែមេសាកន្លងមកនេះ។
ក្រោយរំ លោ ភភ្លាម អ្នកជំងឹបានទូរស័ព្ទប្តឹងប៉ូលីសអំពីហេតុការណ៍ បន្ទា​ប់​មក អ្នកជំងឹរូបនេះ ចាប់ផ្តើមស្ទះដង្ហើមនិងត្រូវដាក់ម៉ាសុីនជំនួយដកដង្ហើម។ជាអកុសល នាងបានស្លា ប់នៅពេលបន្ទាប់។
តាមពត៌មានថាគ្រូពេទ្យរូបនោះកន្លងមក ធ្លាប់មានរឿងអាស្រូវចាប់និស្សិតអាយុ២៤ឆ្នាំរំលោ ភដែរ៕

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here