តាមរបាយការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិ៖ ប្រទេសប៉ាគីស្ថានដែលរងគ្រោះដោយទឹកជំនន់គួរតែផ្អាកការសងបំណុល

0
42

កាសែត Financial Times បានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃសុក្រដោយដកស្រង់កំណត់ហេតុគោលនយោបាយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ ប្រទេសប៉ាគីស្ថានគួរតែផ្អាកការសងបំណុលអន្តរជាតិ និងរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធប្រាក់កម្ចីឡើងវិញជាមួយម្ចាស់បំណុល បន្ទាប់ពីទឹកជំនន់ថ្មីៗនេះបានបន្ថែមទៅក្នុងវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុរបស់ប្រទេសនេះ។ កាសែតបាននិយាយថា អនុស្សរណៈដែលកម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍អង្គការសហប្រជាជាតិនឹងចែករំលែកជាមួយរដ្ឋាភិបាលប៉ាគីស្ថានក្នុងសប្តាហ៍នេះ ចែងថាម្ចាស់បំណុលរបស់ប្រទេសនេះគួរតែពិចារណាលើការបន្ធូរបន្ថយបំណុល ដើម្បីឱ្យអ្នកបង្កើតគោលនយោបាយអាចផ្តល់អាទិភាពដល់ការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានដល់ការឆ្លើយតបគ្រោះមហន្តរាយរបស់ខ្លួនលើការសងប្រាក់កម្ចី។ មុននេះប៉ាគីស្ថានបានប៉ាន់ប្រមាណថាការខូចខាតមានចំនួន ៣០ ពាន់លានដុល្លារ ហើយទឹកជំនន់បានប៉ះពាល់ដល់ប្រជាជនប៉ាគីស្ថានចំនួន ៣៣ លាននាក់ ការខូចខាតរាប់ពាន់លានដុល្លារ និងបានសម្លាប់មនុស្សជាង ១,៥០០ នាក់៕ (CNA)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here