ប្រទេសឥណ្ឌាចាប់ផ្តើមការសាកល្បងវ៉ាក់សាំង Covaxin សម្រាប់កុមារ

0
169

មន្ត្រីម្នាក់បាននិយាយនៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះថាអគ្គនាយកត្រួតពិនិត្យគ្រឿងញៀនឥណ្ឌា (DCGI) បានលុបចោលការសាកល្បងព្យាបាលដំណាក់កាលទី ២ និងទី ៣ នៃវ៉ាក់សាំង Covaxin COVID-19 ចំពោះកុមារចាប់ពី ២ ឆ្នាំនិង ១៨ ឆ្នាំ។ “ និយតករជាតិនៃប្រទេសនេះគឺ DCGI បន្ទាប់ពីបានពិនិត្យយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់បានទទួលយកអនុសាសន៍របស់គណៈកម្មាធិការជំនាញប្រធានបទនិងយល់ព្រមការអនុញ្ញាតឱ្យធ្វើការសាកល្បងដំណាក់កាលទី ២/៣ នៃវ៉ាក់សាំង Covaxin (COVID-19) ក្នុងក្រុមអាយុ ២ ឆ្នាំ ដល់ ១៨ ឆ្នាំ សេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលចេញដោយក្រសួងសុខាភិបាលសហព័ន្ធថា“ ក្រុមហ៊ុនផលិត Bharat Biotech LTD នៅថ្ងៃទី ១២.០៥.២០២១”។ យោងតាមក្រសួងដែលជាក្រុមហ៊ុនផលិត Covaxin Bharat Biotech International LTD។ Hyderabad បានស្នើសុំអនុវត្តការសាកល្បងគ្លីនិករបស់ Covaxin ក្នុងក្រុមអាយុពី ២ ទៅ ១៨ ឆ្នាំ។ ក្រសួងបាននិយាយថាការសាកល្បងនឹងត្រូវធ្វើឡើងដោយអ្នកស្ម័គ្រចិត្តដែលមានសុខភាពល្អចំនួន ៥២៥ នាក់។

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here