លោកប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែន​ហ្សេទ្បែនស្គីថាសង្គ្រាមនៅអ៊ុយ​ ក្រែនអាចបញ្ចប់បានតែតាមរយ: ” ការទូត”​ ប៉ុណ្ណោះ

0
38

លោកប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែន​ហ្សេទ្បែនស្គីថាសង្គ្រាមនៅអ៊ុយ​  ក្រែនអាចបញ្ចប់បានតែតាមរយ:     ” ការទូត”​ ប៉ុណ្ណោះ

ថ្លែងទៅកាន់ទូរទស្សន៍ជាតិ លោកលើកជាយោបល់ថាប្រទេសរបស់លោកអាចឈ្នះរុស្សីលើ​សមរភូមិ​តែសង្គ្រាមអាចបញ្ចប់បានតែនៅ​ “លើតុចរចារ”​ប៉ុណ្ណោះ។

ក្នុងពេលនេះការប្រយុទ្ធគ្នាខ្លាំងកំពុង​កើតមាននៅក្នុងនិងជុំវិញ

Severedonetsk ដោយសារកងទ័ពរុស្សីខំប្រឹងកាន់កាប់អោយបានតំបន់​Luhansk​ទាំងមូល៕

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here