ចេញជំងឹស្អីទៀតហើយ«ឃ្លង់ស្វា?

0
374

 

ទីភ្នាក់ងារពត៌មានAFPផ្សាយថាអាឡឹម៉ង បារាំងនិងប៊ែលសុិច ជាប្រទេស ៣ចុងក្រោយរកឃើញមនុស្សឆ្លងជំងឹឃ្លង់monkeypox គឺកើតពងៗដុំលើស្បែក។

មានប្រទេសចំនួន១១ហើយបានរកឃើញថាមានឆ្លងជំងឹនោះ រួមទាំងអាមេរិច អេស្ប៉ាញនិង អុីតាលី និងអូស្រ្តាលី៕

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here