លទ្ធផលនៃការសិក្សានៅឥណ្ឌូណេសុីបញ្ជាក់ថាវ៉ាក់សាំងSinovacល្អលេខ១

0
206

លោកBudi Gunadi Sadikinរដ្ឋមន្រ្តីសុខាភិបាលឥណ្ឌូណេសុីបានផ្សព្វ ផ្សា​យលទ្ធផលនៃការសិក្សាទៅលើការចាក់វ៉ាក់សាំងSinovacកន្លងមក​នេះ​ថា«ការតាមដានលើពេទ្យនិងបុគ្គលឹកសុខាភិបាលចំនួន 25,374 នាក់នៅក្រុងហ្សាការតា ដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងSinovac ម្ជុលទីពីររួចរយះពេល​ 28ថ្ងៃ បង្ហាញថា វាពិតជាមានប្រសិទ្ធភាពការពារការបាត់បង់ជីវិតបានរហូត១០០ភាគរយ»។

អ្នកបានចាក់Sinovac មុខជាញញឹមខ្ជឹបហើយ៕

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here