សប្បាយៗនឹងកម្មវិធី «វ៉ាក់សាំងទេសចរ»នៅSan Marinoទឹកដីអឹរ៉ុប

0
260

សាធារណៈរដ្ឋSan Marino ប្រទេសតូចៗ គ្មានផ្លូវសមុទ្រ នៅក្នុងទឹកដីអុីតាលី បានប្រកាសបើកកម្មវិធី«វ៉ាក់សាំងទេសចរ» ដោយរៀបចំចាក់វ៉ាក់សាំងSputnik Vជូនរាល់ភ្ញៀវទេសចរទាំងឡាយ មកទស្សនាប្រទេសនេះចាប់ពីថ្ងៃទី១៧ឧសភាតទៅ។

សាធារណៈរដ្ឋSan Marinoមានផ្ទៃក្រឡា61.2គ.មក្រឡា មានប្រជាជន 34,000នាក់ បានទទួលវ៉ាក់សាំងផលិតនៅរុស្សីតាំងពីខែកុម្ភះ និងចាក់ជូនប្រជាពលរដ្ឋបាន25,000នាក់ហើយ ក្នុងខណៈដែលបច្ចុប្បន្ន គ្មានអ្នកជំងឹកូវីដ ម្នាក់ឡើយ ដូច្នេះប្រទេសគាត់មានសក្តានុពលខ្ពស់ ដើម្បីបើកទ្វារទេសចរមុនគេនៅអឹរ៉ុប តែតម្រូវទេសចរ ត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំងរុស្សី។​
រូបទីមួយជានិម្មិតរូបមួយក្នុងចំណោមស្ថានបុរាណ៣នៅSan Marino៕

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here