កម្ពុជា ជាប់លេខ ១ ជាប្រទេសសម្បូរបុរសមានប្រដាប់ភេទតូចបំផុត លើលោក

0
94

នៅក្នុងការស្រាវជ្រាវថ្មីៗ ដែលធ្វើឡើងដោយគេហទំព័រវេជ្ជសាស្រ្ត From Mars បានប្រៀបធៀបទំហំប្រដាប់ភេទបុរសក្នុងប្រទេសចំនួន ៨៦ លើពិភពលោក។

ក្នុងទិន្នន័យដែលពួកគេប្រមូលបាន បានបង្ហាញថា ប្រដាប់ភេទបុរសកម្ពុជាភាគច្រើន ​គឺ​តូច​បំផុត​នៅ​លើ​ពិភពលោក​ដែល​មាន​ប្រវែងជាមធ្យម ១០សង់ទីម៉ែត្រ ពេលឡើងរឹង។

ចំណែកប្រទេស សម្បូរបុរសមានប្រដាប់ភេទធំ​បំផុត​ក្នុង​ពិភពលោកគឺ​អេក្វាទ័រ ដែល​មាន​ប្រវែង​ជាមធ្យម ១៧.៦ សង់ទីម៉ែត្រ។

នៅក្នុងការស្រាវជ្រាវថ្មីៗ ដែលធ្វើឡើងដោយគេហទំព័រវេជ្ជសាស្រ្ត From Mars បានប្រៀបធៀបទំហំប្រដាប់ភេទបុរសក្នុងប្រទេសចំនួន ៨៦ លើពិភពលោក។

ក្នុងទិន្នន័យដែលពួកគេប្រមូលបាន បានបង្ហាញថា ប្រដាប់ភេទបុរសកម្ពុជាភាគច្រើន ​គឺ​តូច​បំផុត​នៅ​លើ​ពិភពលោក​ដែល​មាន​ប្រវែងជាមធ្យម ១០សង់ទីម៉ែត្រ ពេលឡើងរឹង។

ចំណែកប្រទេស សម្បូរបុរសមានប្រដាប់ភេទធំ​បំផុត​ក្នុង​ពិភពលោកគឺ​អេក្វាទ័រ ដែល​មាន​ប្រវែង​ជាមធ្យម ១៧.៦ សង់ទីម៉ែត្រ។

ប្រទេសកំពូលតារាងទាំង១០ ដែលសម្បូរបុរសមានប្រដាប់ភេទធំបំផុតគឺ ១.អេក្វាទ័រ, ២.កាមេរូន, ៣.បូលីវី, ៤.ស៊ូដង់,  ៥.ហៃទី, ៦.សេណេហ្គាល់, ៧.ហ្គាំប៊ី, ៨.គុយបា, ៩.ហូឡង់និង ១០.សំប៊ី។

រីឯប្រទេសចំនួន១០លើលោកដែលសម្បូរបុរសមានប្រដាប់ភេទតូចជាងគេគឺ ១.កម្ពុជា, ២.កោះតៃវ៉ាន់, ៣.ហ្វីលីពីន, ៤.ស្រីលង្កា, ៥.ហុងកុង, ៦.បង់ក្លាដែស, ៧.ថៃ, ៨.វៀតណាម, ៩.ម៉ាឡេស៊ី និង១០.សិង្ហបុរី៕

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here