ស្ត្រីម្នាក់ សុខចិត្តរាយការណ៍ជូនអាជ្ញាធរជាមុន ទ្រាំធ្វើចិត្តដាច់មិនឱ្យប្ដីចូលផ្ទះ ដែលមកពីឆ្ងាយ…

0
216

ស្ត្រីម្នាក់មិនអនុញ្ញាតឲ្យប្តីរបស់ខ្លួនដែលមកពីឆ្ងាយចូលផ្ទះ ហើយបានរាយការណ៍ជាមុនដល់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន ដើម្បីចុះយកសំណាក និងធ្វើតេស្តភ្លាមៗ ជាលទ្ធផលគឺបុរសជាប្តីមានវិជ្ជមានកូវីដ១៩។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្នុងស្ថានភាពដ៏តឹងតែងមួយនេះ តើមានមនុស្សស្រីប៉ុន្មាននាក់ដូចជាគាត់ដែលសុខចិត្តលះបង់ប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួន ដើម្បីប្រយោជន៍រួមជួយដល់សង្គមជាតិ? សុខចិត្តលះបង់ប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួន ដោយបានរាយការណ៍ជូនអាជ្ញាធរក្នុងមូលដ្ឋានជាមុន ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដើម្បីធ្វើការទប់ស្កាត់ជាបន្ទាន់ កុំឲ្យមានការរាលដាលនៅក្នុងស្រុកភូមិ បងស្រីម្នាក់ដែលជាប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងភូមិថ្នល់បណ្តោយ ឃុំព្រះដាក់ មិនអនុញ្ញាតឲ្យប្តីដែលមកពីឆ្ងាយចូលក្នុងផ្ទះនោះឡើយ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យ៉ាងណា ក្រលែកទៅមើលរូបភាពរបស់គាត់ អារម្មណ៍ និងក្រសែភ្នែកបង្កប់ទៅដោយក្តីពួយបារម្ភ លាយឡំនឹងភាពច្របូកច្របល់ នៅពេលដែលទទួលបានដំណឹងថាប្តីរបស់ខ្លួនមានផ្ទុកវិជ្ជមានមេរោគកូវីដ១៩។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នេះអាចបង្ហាញបានថា គ្មានប្រពន្ធណាដែលមិនស្រលាញ់ប្តី និងគ្រួសាររបស់ខ្លួននោះទេ។ តែនៅក្នុងពេលនេះ ការលះបង់ក្តីសុខផ្ទាល់ខ្លួន គឺពិតជាការចូលរួមចំណែកយ៉ាងល្អបំផុតសម្រាប់ការទប់ស្កាត់ការឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ យ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នេះជាទង្វើដ៏សែនគម្រូ នៅក្នុងស្ថានការណ៍ដ៏តឹងតែងនេះ ព្រោះថាប្រសិនបើបងស្រីមិនបានរាយការណ៍ជូនអាជ្ញាធរជាមុនទេ ទម្រាំតែដឹងប្រហែលជាយឺតពេលមួយជំហានបាត់ទៅហើយ អាចនាំឱ្យភូមិទាំងមូលត្រូវបានបិទ និងរំខានដល់មនុស្សរាប់ពាន់នាក់ទៀតផងក៏មិនដឹង។ នេះជាការបង្ហាញអារម្មណ៍ពិតៗ របស់លោកអភិបាលស្រុកបន្ទាយស្រី ឃឹម ហ្វីណង់។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោកសង្ឃឹមដែរថា អ្នកបន្ទាយស្រីដទៃទៀត នឹងយកគំរូតាមបងស្រី ដើម្បីជួយការពារបន្ទាយស្រីឱ្យរួចផុតពីការផ្ទុះឆ្លងនៅក្នុងសហគមន៍៕

ដោយ :ដំរី

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here