ក្រសួងសុខាភិបាល៖ ករណីឆ្លងថ្មីប្រភេទអូមីក្រុង ២៦២ នាក់ លទ្ធផលបញ្ជាក់ដោយ PCR

0
150

(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងសុខាភិបាល ជូនព័ត៌មានថា សម្រាប់ថ្ងៃទី០៩ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២ ករណីឆ្លងថ្មី ២៦២ នាក់ លទ្ធផលបញ្ជាក់ដោយ PCR ករណីជាសះស្បើយ ៧៦ នាក់ និង គ្មានករណីស្លាប់។

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here