ប្លែកដែរ..វិធីងាយៗទាក់ទាញទេសចរណ៍ក្នុងស័យកូវីដ១៩

0
491

ខាងក្រោមនេះជាវិធីទាក់ទាញទេសចរដើម្បីប្រមូលលុយចូលរដ្ឋសម័យកូវីដ១៩ របស់ប្រទេសមួយចំនួន ។ ប្រទេសក្រិកបង្កើនល្បឿនចាក់វ៉ាក់សាំងប្រជាជនក្នុងតំបន់ទេសចរណ៍ ដើម្បីបង្កើតជាតំបន់គ្មានកូវីដ (Covid-Free zone) ។ប្រទេសម៉ាល់ឌីវផ្តល់អាទិភាពចាក់វ៉ាក់សាំងដល់អ្នកបំរើវិស័យទេសចរណ៍ ។ប្រទេសក្រូអាតបែងចែកទេសចរអោយដាច់ចេញពីប្រជាជនក្នុងស្រុក ។ប្រទេស Malta អោយបណ្ណរង្វាន់ក្នុងទឹកប្រាក់ ២០០ អឺរ៉ូសម្រាប់អ្នកកក់នៅចាប់ពី ៣ យប់ឡើងទៅ។ ប្រទេស Portugal ជំរុញបង្កើតលិខិតចាក់វ៉ាក់សាំងអន្តរជាតិ ….៕

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here