ម៉ាឡេស៊ីហាមប្រាមរាល់ចលនាឆ្លងកាត់រដ្ឋ និងតំបន់ រយៈពេល ៤ សប្តាហ៍

0
198
FILE PHOTO: A man wearing a protective mask rides across a street, during a lockdown due to the coronavirus disease (COVID-19) outbreak, in Kuala Lumpur, Malaysia February 2, 2021. REUTERS/Lim Huey Teng/File Photo

ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានហាមឃាត់រាល់ចលនាឆ្លងកាត់រដ្ឋ និងស្រុក បើគ្មានការអនុញ្ញាតពីប៉ូលិស ដោយចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃច័ន្ទ ទី១០ ខែឧសភាតទៅ។ ការហាមឃាត់ទូទាំងប្រទេសមានរយៈពេល ៤ សប្តាហ៍ រហូតដល់ថ្ងៃទី៦ ខែមិថុនា។ លោក Ismail Sabri Yaakob រដ្ឋមន្ត្រីសន្តិសុខជាតិបាននិយាយថា បំរាមនេះគ្របដណ្តប់គ្រប់រដ្ឋទាំងអស់ ដោយមិនគិតថា តើពួកគេស្ថិតនៅក្រោមបទបញ្ជាគ្រប់គ្រងចលនា (MCO) ឬ ការស្តារឡើងវិញដោយមានលក្ខខណ្ឌប្រសើរឡើងក៏ដោយ។ លោកបាននិយាយថា “ក្នុងចំណោមសកម្មភាពដែលមិនត្រូវបានអនុញ្ញាត ក្នុងអំឡុងពេលនេះ គឺសកម្មភាពសង្គម ដូចជា ពិធីមង្គលការ ការកម្សាន្ត និងសកម្មភាពដទៃទៀត ដូចជា ការអប់រំ និងសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រមូលផ្តុំសាធារណៈ និងហ្វូងមនុស្ស”។

ព្រឹត្តិការណ៍សង្គមជាផ្លូវការណាមួយ ទោះនៅក្នុងវិស័យសាធារណៈ ឬ ឯកជន ក៏មិនត្រូវបានអនុញ្ញាតដែរ។ លោក Ismail Sabri បាននិយាយថា ការរឹតបន្តឹងនឹងត្រូវបានពិនិត្យឡើងវិញបន្ទាប់ពីពីរសប្តាហ៍។ ទីក្រុងគូឡាឡាំពួស្ថិតនៅក្រោម MCO រហូតដល់ថ្ងៃទី២០ ខែឧសភា។ លោក Ismail Sabri បាននិយាយថា មិនមានផែនការអនុវត្ត MCO នៅទូទាំងប្រទេសទេ។ លោកបាននិយាយថា MCO ដែលមានគោលដៅអាចត្រូវបានអនុវត្តដោយកំណត់តំបន់ ដែលមានការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ១៩។ គិតមកត្រឹមព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះ ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានរាយការណ៍ថា មានការឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ ចំនួន ៤៤០.៦៧៧ នាក់ និងមានអ្នកស្លាប់ ១.៦៨៣ នាក់៕ Bernama

FILE PHOTO: A man wearing a protective mask rides across a street, during a lockdown due to the coronavirus disease (COVID-19) outbreak, in Kuala Lumpur, Malaysia February 2, 2021. REUTERS/Lim Huey Teng/File Photo

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here