មេរៀនរៀនពីដំរី

0
257

– ត្រចៀកធំ (ស្ដាប់ច្រើន)
– ក្បាលធំ (ពិចារណាល្អិតល្អន់)
– ភ្នែកតូច (មើលទោសគេតិច)
– ប្រមោយវែង (ស្រវ៉ាយកចំណេះដឹងពីទីជិតឆ្ងាយ)
– មាត់បិទជិត (មិននិយាយប៉ប៉ាច់ប៉ប៉ោច)
– ខ្លួនធំ (កម្លាំងមាំមួន សុខភាពល្អ)
– ស៊ីស្មៅ (មិនបៀតបៀនគេដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិត)
– ជើងធំៗ៤ (មានព្រហ្មវិហាធម៌៤ ខ្ជាប់ខ្ជួន)
(អត្ថបទ ព្រះតេជគុណ:គូ សុភាព)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here