អង្គការសុខភាពទទួលស្គាល់វ៉ាក់សាំងចិនSinopharm

0
392

លោកវេជ្ជ.Tedros Adhanom Ghebreyesus នាយកអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានថ្លែងកាលពីថ្ងៃសុក្រកន្លងមកនេះថា អង្គការសុខភាពពិភពលោកបានអនុម័តទទួលស្គាល់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឹកូវីដឈ្មោះ
Sinopharmដែលជាវ៉ាក់សាំងផលិតឡើងដោយសហគ្រាសរដ្ឋចិន។

នេះគឺជាវ៉ាក់សាំងផលិតដោយប្រទេសនៅអាសុីជាលើកដំបូងដែលអង្គការWHO ទទួលស្គាល់៕

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here