ថៃត្រៀមទិញវ៉ាក់សាំងPfizerសម្រាប់ចាក់អោយយុវជនអាយ១២-១៨ឆ្នាំ

0
554

នៅថ្ងៃទី៧ឧសភានេះលោកអនុធិន ឆានវីរៈគុណ រដ្ឋមន្រ្តីសុខាភិបាលថៃ វបានថ្លែងអោយដឹងថាប្រទេសថៃបានជួបចរចាជាមួយតំណាងក្រុមហ៊ុនវ៉ាក់សាំងPfizerប្រចាំប្រទេសថៃរួចហើយ ដោយបានស្នើទិញវ៉ាក់សាំងPfizerចំនួន10-20លានដូស ដែលរំពឹងថានឹងមកដល់នៅត្រីមាសទី៣ឆ្នាំនេះ។
លោកបញ្ជាក់ថាមានតែវ៉ាក់សាំងនេះមួយគត់ដែលអាចចាក់ជូនពួកយុវជនថៃចន្លោះអាយុ12-18ឆ្នាំបាន៕

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here