រុស្សីចេញបង្អួតវ៉ាក់សាំងថ្មី«Sputnik Light» ចាក់តែមួយម្ជុលស្រេច!!

0
232

រដ្ឋាភិបាលក្រុងម៉ូស្គូទើបបានចុះបញ្ជីការទទួលស្គាល់វ៉ាក់សាំងការពារ​ជំងឹកូវីដ ប្រភេទថ្មី ឈ្មោះSputnik Light តែចេញពីត្រកូលតែមួយSputnik V។
វ៉ាក់សាំងSputnik Lightជាប្រភេទចាក់តែម្តងជាការស្រេចនិងមានប្រសិទ្ធភាពការពារការឆ្លងបាន80ភាគរយ៕

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here