ចេញថ្នាំព្យាបាលកូវីដ មួយប្រភេទទៀតហើយ Paxlovid របស់ក្រុមហ៊ុនអាមេរិចPfizer

0
27

ថ្នាំព្យាបាលកូវីដរបស់អាមេរិច ក្រៅពីថ្នាំគ្រាប់Molnupiravirរបស់ក្រុមហ៊ុនMerck ឥឡូវមានមួយប្រភេទទៀតចេញលក់ហើយដែរគឺថ្នាំគ្រាប់ Paxlovid របស់ក្រុមហ៊ុនPfizer.
ម្សឹលមិញក្រុមហ៊ុនPfizerបានប្រកាសនូវលទ្ធផលនៃការធ្វើតេស្តលើថ្នាំ Paxlovidថាថ្នាំនេះពិតជាមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ ជួយកាត់បន្ថយអ្នក ជំងឹកូវីដ ដោយមិនបាច់ចូលពេទ្យ និងកាត់បន្ថយអត្រាស្លាប់បានរហូត89%.
ជាមួយលទ្ធផលនោះ ក្រុមហ៊ុនPfizerបានប្រកាសថាខ្លួនបានជួបពិភាក្សា ទិញលក់ជាមួយរដ្ឋាភិបាលចំនួន៩០ប្រទេស រួចរាលហើយ។
ថ្នាំPaxlovidខុសពីថ្នាំMolnupiravir ត្រង់ថាMolnupiravirផឹកមួយឈុត 40គ្រាប់លេប៥ថ្ងៃមួយថ្ងៃ8គ្រាប់។ចំណែកថ្នាំPaxlovid មួយឈុតលេប តែ៣ថ្ងៃ មួយថ្ងៃពីរដង មួយដង៣គ្រាប់៕

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here