លោកយាយវ័យចំណាស់៨០ឆ្នាំក្លាហានឡើងភ្នំកំពស់ជាង៥ពាន់ម៉ែត្រ

0
30

នៅទ្វីបអាហ្វ្រិក ភ្នំដែលខ្ពស់ជាងគេ គឺអតីតភ្នំភ្លើង Kalimanjaro ក្នុងប្រទេសតង់ហ្សានី ដែលមានកំពស់ ៥ ៨៩៥ ម៉ែត្រ ។ អ្នកដែលឡើងភ្នំនេះ និង ដែលមានវ័យចំណាស់ជាងគេ គឺលោកស្រី Angela Varobeva អតីតគ្រូបង្រៀន សញ្ជាតិរុស្សុី អាយុ ៨០ ឆ្នាំ ( ក្នុងរូប ) ។ នៅពេលឡើងដល់កំពស់ ៤ ០០០ ម៉ែត្រ ហើយ កម្រិតអុកសុីហ្សែន របស់គាត់នៅត្រឹម ៨០ នៅឡើយ ហើយជីពចរនៅកម្រឹត ៧០ ៕

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here