កំពូលអ្នកមានកូនច្រើនបំផុតនៅលើលោក

0
34

រហូតមកទល់នឹងពេលនេះ គេនៅតែកត់ត្រាថា អ្នកដែលមានកូនច្រើនជាងគេគឺស្ត្រី ( គេមិនប្រាកដថាឈ្មោះ Valentina ឬ Feodora ទេ ) ជាប្រពន្ធកសិកររុស្សុីម្នាក់នៅតំបន់ Shuya ឈ្មោះ Fyodor Vasiliev ។ គាត់កើតកូនភ្លោះ ២៧ ដង កូន ៣ ចំនួន ១៦ ដង និង កូន ៤ ចំនួន ៤ ដង ដែលធ្វើអោយគាត់មានកូនទាំងអស់ ៦៩ នាក់ ក្នុងនោះមាន ២ នាក់ស្លាប់ពេលនៅកុមារ ក្រៅពីនោះរស់ទាំងអស់ ។ កេរកឃើញរឿងរបស់គាត់នៅក្នុងរបាយការណ៍មួយនាឆ្នាំ ១៧៨២ ដែលបានដាក់ថ្វាយមហាក្សត្រិយានីរុស្សុី ព្រះនាម Catherine 2៕

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here