ប្ដីប្រពន្ធរៀបការរួមរស់នៅជាមួយគ្នាដល់ទៅ ១៣ឆ្នាំ យំឱបលាគ្នា ខណៈមកលែងលះតាមផ្លូវច្បាប់

0
278

បរទេស៖ អតីតគូស្វាមីភរិយាជនជាតិថៃមួយគូ បានឱបលាគ្នា​ទាំងទឹកភ្នែក ខណៈពេលទៅចុះ​បញ្ជីសុំលែង​លះផ្ដាច់​សង្វាស។ នៅពេលពិភពអនឡាញ មានការ​ចែករំលែកឃ្លីប​អ្នកប្រើ Tik Tok @Thungyai27 បង្ហាញពី​រូបភាព របស់អតីត គូស្វាមី-ភរិយាដែល​មកឳបគ្នាយំលាគ្នា ក្រោយពីចុះឈ្មោះ​លែងលះគ្នារួច ដោយ​ចាត់ទុក​ថា ជាការចែកផ្លូវគ្នា​ស្របតាមច្បាប់។កាលពីមុន អ្នកទាំងពីរបាន​ចុះអេតាស៊ីវិល ( លិខិត​អាពាហ៌ពិពាហ៌ ) រស់នៅ​ជាមួយគ្នារយៈ​ពេល ១៣ឆ្នាំ និងមានគេនាំគ្នាផ្ដល់​កម្លាំងចិត្តដល់អ្នកទាំងពីរ​យ៉ាងច្រើន ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តាមការពិនិត្យលើ Facebook របស់អ្នកទាំងពីរ បានឃើញថា ខាងប្រុសបញ្ជាក់ថា នេះជាការឱបលើក​ចុងក្រោយ សំរាប់រយៈពេល ១៣ឆ្នាំដែល​រស់នៅ​ជាមួយគ្នា យើងមានសេចក្ដីសុខ។ ចាប់ពីពេលនេះទៅ ត្រូវថែទាំខ្លួន​ដោយខ្លួនឯង ដើម្បីឲ្យមាន​អនាគត​ល្អ គ្រាន់តែយើងមិន​ដើរផ្លូវជាមួយគ្នា​។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ចំណែកឯខាងស្រី បានបញ្ជាក់ថា ជីវិតរបស់​មនុស្សយើង ដូចជាប្រាក់ ប្រាក់នៅតែមានតម្លៃ ទោះបីជាមានអ្នក​កាន់មកប៉ុន្មាន​នាក់ក៏ដោយ។ ការផ្ដល់សេរីភាពឲ្យគ្នា និងបំពេញតួនាទី​របស់ខ្លួនឯងជាការល្អ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បន្តមក​ទៀតខាង​ស្រី បានពិពណ៌នា​ទៀតថា ហេតុការណ៍នៅក្នុង​ឃ្លីបបានកើតឡើងនៅឯ​សាលា​ស្រុក ធុងយ៉ៃ ( ThungYai ) ក្នុងខេត្តណាខនស៊ីធម្មរ៉ាត ( NAKORN SI DHANARAT ) ដោយ​នាង និងអតីត​ស្វាមីបាន​ណាត់គ្នា ទៅសុំលុប​បញ្ចប់អេតាស៊ីវិល ឲ្យស្របតាមច្បាប់ មុននឹងវិល​ត្រលប់មក​ផ្ទះវិញ។យើងទាំងពីរលែងលះគ្នា​ដោយមានការ​ចាំបាច់ ស្របតាមហេតុផល​របស់យើង​ទាំងសងខាង​ យើង​និយាយ​គ្នារក​ដំណោះស្រាយ តមកយើងទទួល​បាននូវចម្លើយ គឺត្រូវលែងលះគ្នា ដើម្បីសេចក្ដីសុខ​ទាំងសងខាង តែអ្នកប្រភពមិនបង្ហើប​មូលហេតុ​លម្អិតនោះទេ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នាងបាន​ផ្ដាំផ្ញើទៅកាន់​ស្វាមី-ភរិយាឯទៀតថា ប្រសិនបើ​មានរឿងខ្វែង​គំនិតគ្នា ​គួរតែពិភាក្សាគ្នា និយាយគ្នា​ស្វែងរក​ដំណោះស្រាយ ប្រសើរជាង​ការឈ្លោះ​ប្រកែក ឬស-ម្លា-ប់គ្នា៕

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here