ខ្លីៗ : អ្នកវិភាគគិតថាចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយកូវីដច្រើនជាងតួលេខកត់ត្រារហូត២ដង

0
194

ក្រុមអ្នកវិភាគនិងស្រាវជ្រាវនៃសកលវិទ្យាល័យវ៉ាសុីនតោនបានប៉ាន់ប្រមាណថា«ជំងឹកូវីដបានសម្លាប់មនុស្សនៅទូទាំងពិភពលោកអស់ប្រ មាណ6.9លាននាក់ គឺច្រើនជាងពីរដងជាង នៃតួលេខដែលកត់ត្រាដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោក ដែលប្រកាសថាស្លាប់តែ 3.2លាននាក់»៕

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here