សោកនាដ្យកម្មនៃសង្គ្រាមនៅប្រទេសសុីរី

0
38

នេះគឺជារូបថតដែលបានទទួលរង្វាន់ SIPA ! បុរសនេះ ឈ្មោះ Munzi ជាជនជាតិសុីរី ។ គាត់ត្រូវគ្រាប់បែកទម្លាក់កាត់ដាច់ជើងក្នុងពេលគាត់កំពុងដើរផ្សារនៅ Idlib ប្រទេសសុីរី ។ កូនដែលគាត់លើកនេះ ឈ្មោះ Mustafa ដែលកើតមកគ្មានដៃគ្មានជើង ព្រោះតែ Gene ខូចដែលពេទ្យហៅថា Tetra-Amelia ដោយម្តាយរបស់ Mustafa បានទទួលទានថ្នាំដើម្បីព្យាបាលឧស្ម័នពុល nerve gas ក្នុងពេលសង្គ្រាមនៅសុីរី ៕

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here