ស្រុកជប៉ុន៖ ក្មេងនិងយុវជន មានតួលេខធ្វើអត្តឃាតច្រើន កំឡុងរាតត្បាតជំងឹកូវីដ

0
470

ក្រសួងសិក្សាធិការ កីឡា វប្បធម៌ វិទ្យាសាស្រ្តនិងបច្ចេកវិទ្យាជប៉ុនបានថ្លែងថា«នៅឆ្នាំ២០២០ ដោយសារការរាតត្បាតជំងឹកូវីដដែលបណ្តាលអោយបឹទសាលារៀន គឺមានកូនសិស្សចំនួន499នាក់បានធ្វើអត្តឃាត ក្នុងនោះមានតាំងពីសិស្សថ្នាក់បឋមដល់ថ្នាក់មធ្យម។
នេះគឺជាតួលេខក្មេងនិងយុវជនធ្វើអត្តឃាត ខ្ពស់បំផុត គិតចាប់តាំងពីជប៉ុនបានកត់ត្រារឿងនេះតាំងពីឆ្នាំ១៩៧៤មក៕

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here