គ្រូពេទ្យឥណ្ឌាដើរឡើងភ្នំខ្ពស់ដាច់ស្រយាលទៅចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-19ជូនប្រជាជន

0
264

Himachal Pradesh ប្រទេសឥណ្ឌា : មន្ត្រីសុខាភិបាល Kamla Devi អាយុ ៥៨ ឆ្នាំ និង Kanta Devi អាយុ ២៦ ឆ្នាំ ឡើងភ្នំដើម្បីចាក់វ៉ាក់សាំងដល់អ្នកភូមិដាច់ស្រយ៉ាល ។ ថ្វីត្បិតតែនៅទីដាច់ស្រយ៉ាល រដ្ឋ Himachal Pradesh ជារដ្ឋទី ១ នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាដែលមនុស្សពេញវ័យទាំងអស់សុទ្ធតែទទួលបានវ៉ាក់សាំងបង្ការកូវីដ១៩ ដូសទីមួយរួចហើយ ៕

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here