ស្គាល់មុខ ហើយ ជនក្លែង គណនី ហ្វេកបុក តាំងខ្លួន ជា ប្រុសស្អាត មានចិត្តស្មោះ. ឆាត បោកស្រីៗ. រហូតលង់ ហ៊ានធ្វើថតកន្លែងពិសេស ៗ ឲ្យគេមើល ចុងក្រោយក្លាយជា ចំណាប់ខ្មាំង អស់លុយ រាប់រយពាន់ដុល្លារ

0
424

ស្គាល់មុខ ហើយ ជនក្លែង គណនី ហ្វេកបុក តាំងខ្លួន ជា ប្រុសស្អាត មានចិត្តស្មោះ. ឆាត បោកស្រីៗ. រហូតលង់ ហ៊ានធ្វើថតកន្លែងពិសេស ៗ ឲ្យគេមើល ចុងក្រោយក្លាយជា ចំណាប់ខ្មាំង អស់លុយ រាប់រយពាន់ដុល្លារ

ប្រភព : People News Media

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here