មថ្នាំព្យាបាលជំងឹអេដស៍ឈ្មោះCodivirនឹងអាចព្យាបាលជំងឹកូវីដបានជាក្នុងសះស្បើយក្នុងរយះពេលតែ២ឬ៣ថ្ងៃ

0
522

វេបសាយThe Jerusalem Postផ្សាយនៅថ្ងៃទី១៧កញ្ញានេះថាអ្នកវិទ្យា​សាស្រ្តអុីស្រាអែលបានអះអាងថាថ្នាំCodivirដែលពីមុនគេប្រើសម្រាប់​ព្យាបាលជំងឹអេដស៍ អាចយកមកព្យាបាលផ្ទាល់ជាមួយអ្នកជំងឹកូវីដ បានជាសះស្បើយយ៉ាងរហ័សតែក្នុងរយះពេល២ឬ៣ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះ។
ក្រុមហ៊ុនឧសថCode Pharmaដែលមានការិយាល័យធំនៅប្រទេសហូឡង់ប៉ុន្តែមានការិយាល័យស្រាវជ្រាវនិងប្រើអ្នកវិទ្យាសាស្រ្តនៅអុីស្រាអែលបានបញ្ចប់ការធ្វើតេស្តថ្នាំCodivirប្រកបដោយជោគជ័យហើយក្នុងតំណាក់កាលទីមួយ ។អ្នកវិទ្យាសាស្រ្តអុីស្រាអែលនិយាយថាវានឹងគាំទ្រដល់ការធ្វើតេស្តតំណាក់កាលពីពីរបានសម្រេចទៀត ដើម្បីស្នើសុំការអនុញ្ញាតិពីគណៈកម្មការក្រុងHelsinki រួចបញ្ចេញចរាចរលើទីផ្សារ៕

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here