តម្លៃប្រេងសាំង និងម៉ាស៊ូតពីថ្ងៃទី ១៦ ដល់ ៣០ ខែកញ្ញា សុទ្ធតែឡើងថ្លៃ

0
343

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ចេញសេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីថ្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈនៅតាមស្ថានីយ៍ ចាប់អនុវត្តពីថ្ងៃទី ១៦ ដល់ថ្ងៃទី ៣០ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០២១។

ប្រេងសាំងធម្មតា៖ ០០០រៀលក្នុង១លីត្រ ឡើងថ្លៃ ១០០រៀលបើធៀបជា មួយថ្ងៃទី ០១ ដល់ថ្ងៃទី ១៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០២១។

ប្រេងម៉ាស៊ូត៖ ៦៥០រៀល ឡើងថ្លៃ ១៥០រៀលបើធៀបជា មួយថ្ងៃទី ០១ ដល់ថ្ងៃទី ១៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០២១។

ប្រភព : ខ្លីខ្លី

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here