ឥណ្ឌាជួបនឹងវិបត្តកាន់តែធ្ងន់ហើយក្នុងការដឹកជញ្ជូនអ្នកជំងឺទៅមន្ទីរពេទ្យ

0
181

ដោយអ្នកជំងឺកូវីដ១៩កាន់តែច្រើន
រថយន្ត សង្គ្រោះមានតិចហេតុនេះថ្លៃដឹកកាន់តែខ្ពស់ (ដឹកម្តងត្រូវបង់ពី ៧០ ទៅ ១៣០ ដុល្លារ ) ដែលផុតពីលទ្ធភាពអ្នកក្រីក្រនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌា បច្ចុប្បន្ននេះម៉ូតូកង់ ៣ ឥណ្ឌា ត្រូវបានកែច្នៃជាយានយន្តសង្គ្រោះ បំពាក់ដោយបំពង់អុកសុីហ្សែន និង បរិក្ខារពេទ្យចាំបាច់មួយចំនួនហើយអ្នកបើកបរត្រូវបានបណ្តុះបណ្តាលពីការងារសង្គ្រោះបឋមមួយចំនួនផងដែរ – រូបថត កាសែត បាងកកប៉ុស្ត ចេញផ្សាយថ្ងៃពុធ ទី ៥ ឧសភា ២០២១

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here