អ្នកជំនាញ ប្រកាសឲ្យអ្នកជាពីកូវីដហើយ ទៅពេទ្យជាប្រចាំ ព្រោះប្រឈមខូចតម្រងនោមធ្ង​ន់​ធ្ងរ

0
193

វេជ្ជបណ្ឌិត​ Anutra Chittinandana​ ប្រធានរាជបណ្ទិត មហាវិទ្យាល័យគ្រូពេទ្យថៃ បានបង្ហោះ នៅលើហ្វេសប៊ុករបស់ លោកថា អ្នកជំងឺដែល បានជា សះស្បើយពីជំងឺកូវីដ -១៩ គួរតែទៅទទួលការ ពិនិត្យសុខភាព នៃ​ត ម្រងនោ ម ​ជា​ប្រចាំ​ ព្រោះ​ពួកគេ​កំពុង​ប្រឈម​ នឹង​ការ​ ខ្សោយ ​ត ម្រងនោ មធ្ង.ន់ធ្ងរ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Astudy ដែល​បាន​បោះពុម្ព​ផ្សាយ​ នៅ​ក្នុង​ទិនានុប្បវត្តិ​សមាគម​ សរសៃ​ប្រសាទ ​អាមេរិក​ ស្តីពី​លទ្ធផល​ តម្រង.នោ.ម​ចំពោះ​អ្នក​ជំងឺ​កូវីដ ហើយ​បាន​ ប្រៀបធៀប​អ្នក​ជំងឺដែល​បាន​ ជា​សះស្បើយ​ចំនួន ៨៩,២១៦ នាក់​ជាមួយ​ មនុស្ស ១,៦៣៧,៤៦៧ នាក់​ដែល​មិន​ធ្លាប់​ឆ្លង។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បន្ទាប់ពី៦ខែ​ ការស្រាវជ្រាវបាន​រក​ឃើញ​ថា​ អត្រា​នៃ​ការ ​រង​រ.បួ.ស.​តម្រង.នោ.ម​ស្រួ.ចស្រាវ​ ជំងឺ​តម្រង.នោម​ដំណាក់កាល ​ចុងក្រោយ​ និង​តម្រង នោម ​ធ្ង.ន់ ធ្ងរ​ បាន​កើន​ឡើង​ក្នុង​ចំណោម ​អ្នកជំងឺ កូវីដ​ ដែល​បាន​ជា ​សះស្បើយ​ ជា​ពិសេស ​អ្នក​ដែល ​បាន​សម្រាក​ព្យាបាល ​នៅ​មន្ទីរពេទ្យ​ ក្នុង​បន្ទប់ ​ស.ង្រោះ​បន្ទាន់( ICU )។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោក​បាន​ បន្ថែម​ថា“ ការ​សិក្សា​ក៏​បាន​ រក​ឃើញ​ថា ​អត្រា​តម្រង នោម ​តាម​តម្រង នោម (eGFR) ដែល​បាន ​ប៉ា.ន់ ស្មាន​ក្នុង​ចំណោម​អ្នក​ជំងឺ​កូវីដ ក្រោយ​ពេល​មាន​ជំងឺ​ធ្ង.ន់ធ្ងរ​ អាច​ថយចុះដល់ ៥០ ភាគរយ” ។ ដូច្នេះ​អ្នក​ដែល​បាន​ ជា​សះស្បើយ ​ពី​កូវីដ គួរ​តែ​ប្រ ញាប់ ​ទៅ​ទទួល​ការ​ពិនិត្យ​សុខភាព ​តម្រងនោម ​ជា​ប្រចាំ ​មុន​ពេល eGFR ធ្លាក់​ចុះ​ដល់​កម្រិត ​គ្រោះ.ថ្នា.ក់​.ដល់​ជីវិត៕​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here