តើកំប៉េះគូថជាចំនុចពិសេសដែរឬទេ?

0
149

បុរសខ្លះ អាចមិនចូលចិត្តឲ្យស្ត្រីចាប់អង្អែលលេងត្រង់ចំណុចកំប៉េះគូថ ឬធ្វើអ្វីមួយឲ្យប៉ះពាល់ ត្រង់ចំណុចនោះទេ ប៉ុន្តែបើអ្នកប៉ះពាល់ដោយការវាយ ឬ ខ្ញាំថ្នមៗពេលដែលគេចាប់ផ្តើមមាន អារម្មណ៍ វាក៏ធ្វើឲ្យគេមានអារម្មណ៍ខ្លាំងក្លាឡើងបានដែរ។

ដូចនេះក្នុងពេលដែលអ្នកកំពុងធ្វើអ្វីៗនឹងគេក្នុងក្បាច់ធម្មតានោះ ចូរអ្នកសាកល្បងវាយគូថគេថ្នមៗឬប្រើម្រាមដៃច្របាច់ខ្លាំងៗ តើគេមានប្រតិកម្មតបយ៉ាងណាខ្លះ?

ម្យ៉ាងទៀតអ្នកអាចសាកល្បងប្រើចុងក្រចកអូសថ្នមៗទៅ តាមចង្អូរខ្នងរបស់គេ និងកោសថ្នមៗត្រង់បរិវេណចំណុចតំណរវាងខ្នងនិងចង្វែកគូថក៏ធ្វើឲ្យភាគីខាងបុរសមានចំណុចស្រៀវស្រើបមិនណយប៉ុន្មានដែរ៕

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here